Zmena otváracích hodín na plavárni počas letných prázdnin


Krytá plaváreň je v mesiacoch júl a august otvorená od 9:00 do 19:00.