Zmena rozpisu vyhradená!

fšZÁKAZ VSTUPOVAŤ NA UMELÚ TRÁVNATÚ PLOCHU MIMO DRUŽSTIEV UVEDENÝCH V ROZPISE STEZ !!!

A-tým FK