UT 14.01.-20.01.2019Zmena rozpisu vyhradená!

ZÁKAZ VSTUPOVAŤ NA UMELÚ TRÁVNATÚ PLOCHU  MIMO DRUŽSTIEV  UVEDENÝCH V ROZPISE!!!