HLAVNÁ TRÁVNATÁ PLOCHA JE OD 1.12.2019 POČAS ZIMNÝCH MESIACOV MIMO PREVÁDZKU!!!

UT

Zmena rozpisu vyhradená!

ZÁKAZ VSTUPOVAŤ NA HLAVNÚ PRÍRODNÚ TRÁVNATÚ a UMELÚ TRÁVNATÚ PLOCHU MIMO DRUŽSTIEV  UVEDENÝCH ROZPISE!