UT 12.02.-18.02.2018Zmena rozpisu vyhradená!

ZÁKAZ VSTUPOVAŤ NA UMELÚ TRÁVNATÚ PLOCHU MIMO DRUŽSTIEV UVEDENÝCH V ROZPISE STEZ !

FK NOVES