HLAVNÁ TRÁVNATÁ PLOCHA JE OD 1.12.2019 POČAS ZIMNÝCH MESIACOV MIMO PREVÁDZKU!!!

Zmena rozpisu vyhradená!

ZÁKAZ VSTUPOVAŤ NA HLAVNÚ PRÍRODNÚ TRÁVNATÚ a UMELÚ TRÁVNATÚ PLOCHU MIMO DRUŽSTIEV  UVEDENÝCH ROZPISE!

UT20.1-26-1.2020-3

KFL – Krajská futbalová liga 2019/2020