Zmena rozpisu vyhradená!

ZÁKAZ VSTUPOVAŤ NA UMELÚ TRÁVNATÚ PLOCHU  MIMO DRUŽSTIEV  UVEDENÝCH V ROZPISE!!!

09.04-15.04.2018

Plagat FK NOVES -Trebišov, Podbrezová B

09.04.-15.04.2018