plagaazaciatok

Zmena rozpisu vyhradená!

ZÁKAZ VSTUPOVAŤ NA UMELÚ TRÁVNATÚ PLOCHU  MIMO DRUŽSTIEV  UVEDENÝCH V ROZPISE!!!

12.03.-18.03.2018