Zmena rozpisu vyhradená!

ZÁKAZ VSTUPOVAŤ NA HLAVNÚ PRÍRODNÚ TRÁVNATÚ a UMELÚ TRÁVNATÚ PLOCHU MIMO DRUŽSTIEV  UVEDENÝCH ROZPISE!!!

FŠ 5.8.-12.8.2019

 

UT 5.8-12.8.2019

FŠ 29.7.2019-4.8.2019