Zmena rozpisu vyhradená!

SN-LM

Umela tráva 13.03.-19.03.2017

ZÁKAZ VSTUPOVAŤ NA UMELÚ TRÁVNATÚ PLOCHU MIMO DRUŽSTIEV UVEDENÝCH V ROZPISE STEZ !!!

A-tým FK