Zmena rozpisu vyhradená!

ZÁKAZ VSTUPOVAŤ NA HLAVNÚ PRÍRODNÚ TRÁVNATÚ a UMELÚ TRÁVNATÚ PLOCHU MIMO DRUŽSTIEV  UVEDENÝCH ROZPISE!!!

HI 14.10.-20.10

UT 14.10.-20.10.2019