PREDSEDA : Ján MAGDOŠKO
tel.+421 903 601 379
e-mail : magdosko@stez.sk
SEKRETARIÁT : Jozefína OLOSOVÁ
tel.+421 903 207 825
fax.+421 53 4464756
e-mail : strack@stez.sk

PODPREDSEDA  pre short track :

Igor  BODO, tel: +421 911 381 380, e-mail: igor.bodo@gmail.com

TRÉNER :

Oleksandr Myklukha

HISTÓRIA KLUBU :

Na Slovensku myšlienka založiť Rýchlokorčuľovanie na krátkom 111 m ovále/ Short Track / vzišla v roku 1996 pri formovaní Európskych zimných dní mládeže, ktoré pre rok 1999 boli pridelené Slovensku, regiónu Poprad-Tatry. K jeho založeniu sa podujal Ján Magdoško, ktorý sa 1.1.2016 stal riaditeľom novovzniknutej mestskej príspevkovej organizácie Správa Telovýchovných a Energetických Zariadení (STEZ) a spolu s Ivanom Petrovičom, Ladislavom Harvanom a Máriou Mračnovou dokázali vytvoriť podmienky tak, aby dňa 22.8.1996 mohol vzniknúť prvý klub na Slovensku – Športový klub STEZ oddiel SHORT TRACK Spišská Nová Ves, ktorého pretekári sa dňa 15.marca 1997 zúčastnili prvých pretekov v Žďari nad Sazavou v Česku.V roku 1997 vznikol druhý oddiel Short tracku v Korčuliarskom klube Trnava. Uvedené dva kluby založili dňa 23.júna 1997 Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz,ktorý začal pracovať pod vedením Jána Magdoška , členmi Výkonného výboru sa stali Ľuboslav Hasaj, Marián Užák,Karol Zima, Peter Pejkovič a generálny sekretárom Martin Sagula. Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz sa dňa 29.11.1998 stal členom Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU) a 31.3.2002 členom Slovenského olympijského výboru (SOV) Prvými trénerom v Short tracku sa stal v ŠK STEZ Spišskej Novej Vsi Marián Daniel , ktorý viedol prvé reprezentačné družstvo v roku 1999 na Svetovej Zimnej Univerziáde v Spišskej Novej Vsi, keď Slovensko reprezentovali Erik Juriš, Marek Neštický, Karol Zima, Miroslava Velicka (KK Trnava) a Martin Sagula (STEZ Spišská Nová Ves) a na Európskych zimných dňoch mládeže reprezentovali Peter Jelen, Peter Zemko, Anna Polomská a Petra Jahodníková (všetci ŠK STEZ Spišská Nová Ves). V tom istom roku sa prvýkrát predstavil na Majstrovstvách sveta juniórov v Montreale (Kanada) Matúš Užák (ŠK STEZ Sp.N.Ves) .V roku 2000 na Majstrovstvách Európy v Bormiu – Taliansko štartoval Matúš Užák . V tom istom roku zväz angažoval za trénerku jednú z najlepších pretekárok na svete Li Yan z Činy, ktorá po zriadení reprezentačného strediska v Spišskej Novej Vsi viedla aj tréningový proces v klube. ŠK STEZ v súčinnosti so Slovenským rýchlokorčuliarskym zväzom zorganizoval v roku 2005 v Spišskej Novej Vsi Svetový pohár v short tracku.