AKTUÁLNA :

Prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne
Prenájom nebytových priestorov v objekte hotel Šport
Prenájom nebytových priestorov v objekte Futbalového štadióna

2017

2016

2015

2014

2013

2012