Aktuálne výzvy:

  1. Dodávka gastro zariadení do kuchyne – Hotel Preveza
  2. Kancelárske priestory atletický štadión
  3. Letné kúpalisko – prenájom pozemku
  4. Bufet na tenis. kurtoch

 

Ukončené výzvy:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012