Aktuálne výzvy:

Výzva na predkladanie nebyt. priestorov v objekte futbalového štadióna
Výzva na prenájom nebyt.priestorov v športovej hale

Ukončené výzvy:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012