AKTUÁLNA :

Prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne
Prenájom nebytových priestorov v objekte hotel Šport
Prenájom nebytových priestorov v objekte Futbalového štadióna
Prenájom nebytových priestorov v objekte hotel Šport – občerstvenie Hokejka

2017

2016

2015

2014

2013

2012