Aktuálne výzvy:

  1. Dodávka gastro zariadení do kuchyne – Hotel Preveza
  2. Kancelárske priestory atletický štadión
  3. Letné kúpalisko – prenájom pozemku
  4. Bufet na tenis. kurtoch
  5. Nájom nebyt.priestory-bufet Hotel Preveza 
  6. Nájom nebyt.priestory-bufet na krytej plavárni 
  7. Vyzva -realiz.projekt.dokumentacia I.etapa FS
  8. Výzva – predlzenie bufet TA
  9. Výzva – prenájom Hokejky

 

Ukončené výzvy:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012