Začiatok prevádzky Hlavnej ľadovej plochy 25.7.2016

25-31 NOVY