41

Od 1.10.2020 je Úradom verejného zdravotníctva SR nariadené aj na športoviskách používať ochranu dýchacích ciest napr. rúško, šatka. Tréningový proces klubov je povolený  podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva   v maximálnom počte šesť, vrátane trénera.

Prosíme Vás o rešpektovanie nariadení. Ďakujeme.