Od 28.2.2017  prebieha rekonštrukcia mantinelov na hlavnej ploche.

Kvôli poveternostným podmienkam je malá plocha mimo prevádzky.

pripravka

 

27.3.2017-2.4.2017