Karta športových výhod


Držiteľ karty: Držiteľom karty môže byť dieťa od 6 do 18 rokov vrátane,  dieťa musí byť aktívnym členom organizovaného športového klubu so sídlom v Spišskej Novej Vsi, klub musí byť zaevidovaný v Registri právnických osôb v športe a členstvo dieťaťa musí byť potvrdené evidenciou v Registri fyzických…

Verejné korčuľovanie