Karta športových výhod


Držiteľ karty:

 • Držiteľom karty môže byť dieťa od 6 do 18 rokov vrátane, 
 • dieťa musí byť aktívnym členom organizovaného športového klubu so sídlom v Spišskej Novej Vsi,
 • klub musí byť zaevidovaný v Registri právnických osôb v športe a členstvo dieťaťa musí byť potvrdené evidenciou v Registri fyzických osôb v športe.

Vydanie karty:

 • O vydanie kariet resp. o predĺženie platnosti kariet pre všetkých záujemcov, členov, žiada športový klub priamo na sekretariáte mestskej príspevkovej organizácie STEZ – Správa telovýchovných zariadení, so sídlom v športovej hale,
 • žiadosť o vydanie nových kariet na nasledujúci rok spolu s menoslovom detí (uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia), ich fotkami (1 ks rozmer 3,5×4,5), poplatkom za vydanie (viď Cenník) je nutné doniesť vždy ku 18.11.,
 • žiadať o vydanie resp. predĺženie platnosti karty nie je možné jednotlivo, vždy hromadne a len zástupca športového klubu.

Platnosť karty:

 • Platnosť karty je jeden kalendárny rok ( od 1.1. do 31.12.),
 • platnosť sa potvrdzuje pečiatkou s uvedením daného roka na zadnej strane karty,
 • predĺženie platnosti kariet sa realizuje za odplatu (viď Cenník) na sekretariáte STEZ, v športovej hale, vždy v mesiacoch december a január,

Strata karty:

 • Odcudzenie alebo stratu karty je nutné nahlásiť na sekretariáte STEZ, a zároveň požiadať o vydanie novej karty (viď Cenník).

Výhody držiteľov karty :

 • 50% zľava z detského vstupného na krytú plaváreň
 • 50% zľava z detského vstupného do sauny
 • 50% zľava z detského vstupného na letné kúpalisko
 • 50% zľava zo vstupného na verejné korčuľovanie
 • 50% zľava zo vstupného na basketbalové zápasy BK 04 AC LB Spišská Nová Ves,
 • 50% zľava zo vstupného na hokejové zápasy HK Spišská Nová Ves,
 • 50% zľava zo vstupného na futbalové zápasy FK Spišská Nová Ves,
 • 50% zľava zo vstupného na všetky športové podujatia, ktorých organizátorom bude športový klub zapojený do projektu „Športuj, benefituj“.
 • Na uplatnenie výhod vyplývajúcich z držby karty je nutné sa preukázať platnou kartou na všetkých miestach, ktoré budú označené nápisom „Športuj, benefituj“.

  Cenník platný pre rok 2020

  Cena
  Vydanie karty „Športuj, benefituj“2,5 €
  Opätovné vydanie v prípade straty alebo odcudzenia2,5 €
  Predĺženie platnosti na rok 20211,5 €

  leták