Zmena rozpisu vyhradená!

ZÁKAZ VSTUPOVAŤ NA HLAVNÚ PRÍRODNÚ TRÁVNATÚ  PLOCHU MIMO DRUŽSTIEV  UVEDENÝCH ROZPISE!!!

AŠ 16.9.-22.9.2019