Zmena rozpisu vyhradená!

ZÁKAZ VSTUPOVAŤ NA UMELÚ TRÁVNATÚ PLOCHU MIMO DRUŽSTIEV  UVEDENÝCH ROZPISE!!!

HI 20.5.-26.5.2019

AŠ 20.5.2019-26.05.2019