Zmena rozpisu vyhradená!

ZÁKAZ VSTUPOVAŤ NA UMELÚ TRÁVNATÚ PLOCHU  MIMO DRUŽSTIEV  UVEDENÝCH ROZPISE!!!ut 11.3.17.32019 (1)