card1

VÝHODY DRŽITEĽOV KARTY:

50 % zľava 

 • z detského vstupného do sauny
 • z detského vstupného na krytú plaváreň
 • z detského vstupného na letné kúpalisko
 • zo vstupného na verejné korčuľovanie
 • zo vstupného na basketbalové zápasy BK 04 AC LB Spišská Nová Ves,
 • zo vstupného na hokejové zápasy HK Spišská Nová Ves,
 • zo vstupného na futbalové zápasy FK Spišská Nová Ves,
 • zo vstupného na všetky športové podujatia, ktorých organizátorom bude športový klub zapojený do projektu „Športuj, benefituj“


Partnerské zľavy

ultimuv-logo-colorfullUltimuv – ponúka 25% zľavy zo svojich služieb. Spoločnosť poskytuje služby v oblasti fyzioterapie, tréningov a diagnostiky nielen pre vrcholových športovcov ale aj pre širokú verejnosť. Tím  odborníkov Ultimuv nájdete hneď vedľa ČSOB banky na Letnej 48.

ultimuv-logo-colorfullSchwabik Cyklo – zo svojich cien tovarov dáva 10 % zľavu. Vysoko odborná predajňa bicyklov, kde si môžete kúpiť detské, mestské, cestné, horské, trekingové a elektro bicykle. Nachádza sa na Zimnej 36 v Spišskej Novej Vsi.

retterSport Retter – Predajňa športového oblečenia ponúka držiteľom karty 15 % zľavu z tovarov. Obchod nájdete na Štefánikom nám. 19 v Spišskej Novej Vsi.

zumi fyzioZumi Fyziostudio – fyzioterapeutické služby Zuzky Milčákovej môžete využiť na adrese Ing. Kožucha 16 ( 1. poschodie) v Spišskej Novej Vsi. Ponúka 20 % zľavu zo svojich služieb.

elcJazyková škola ELC SNV – Jazyková škola Addyho Akrana sa pre záujemcov o kurzy Anglického jazyka rozhodla ponúknuť 20 % zľavy. Škola sa nachádza na Letnej 53.

Hokej – sport, servis – hokejová predajňa je situovaná priamo na Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Vchod je od cyklistického chodníka. Na všetok tovar ponúka zľavu 10 %.

   

Cenník platný pre rok 2020

Cena
Vydanie karty „Športuj, benefituj“2,5 €
Opätovné vydanie v prípade straty alebo odcudzenia2,5 €
Predĺženie platnosti na rok 20211,5 €

 

 DRŽITELIA KARTY : 

 • Držiteľom karty môže byť dieťa od 6 do 18 rokov
 • dieťa musí byť aktívnym členom organizovaného športového klubu so sídlom v Spišskej Novej Vsi,
 • klub musí byť zaevidovaný v Registri právnických osôb v športe a členstvo dieťaťa musí byť potvrdené evidenciou v Registri fyzických osôb v športe.


  VYDANIE KARTY:

 • O vydanie kariet resp. o predĺženie platnosti kariet pre všetkých záujemcov, členov, žiada športový klub priamo na sekretariáte mestskej príspevkovej organizácie STEZ – Správa telovýchovných zariadení, so sídlom v športovej hale,
 • žiadosť o vydanie nových kariet na nasledujúci rok spolu s menoslovom detí (uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia), ich fotkami (1 ks rozmer 3,5×4,5), poplatkom za vydanie (viď Cenník) je nutné doniesť vždy ku 18.11.,
 • žiadať o vydanie resp. predĺženie platnosti karty nie je možné jednotlivo, vždy hromadne a len zástupca športového klubu.


PLATNOSŤ KARTY:

 • Platnosť karty je jeden kalendárny rok ( od 1.1. do 31.12.)
 • platnosť sa potvrdzuje pečiatkou s uvedením daného roka na zadnej strane karty,
 • predĺženie platnosti kariet sa realizuje za odplatu (viď Cenník) na sekretariáte STEZ, v športovej hale, vždy v mesiacoch december a január,


STRATA KARTY:

Odcudzenie aleo stratu karty je nutné nahlásiť na sekretariáte STEZ, a zároveň požiadať o vydanie novej karty (viď cenník).

 

Kontakt:  e-mail: stez@stez.sk
FB: Športuj, benefituj