Sauna

Sauna

INFO POKLADŇA SAUNA : 053/41 66 354

Saunu otvárame v sobotu 9.4.2022 o 7.30 – podľa rozpisu. Vzhľadom na havarijný stav Sauny č.1 bude zatiaľ k dispozícii Sauna č.2.

Ako súčasť komplexu krytej plavárne poskytuje služby záujemcom
o upevňovanie zdravia týmto tradičným a osvedčeným spôsobom.

Dôležité informácie: 

Po prekročení stanoveneného času sa účtuje poplatok 0,50€ za každých začatýh 15 minút. Pri využívaní zliav je potrebné preukázať sa platným preukazom. Zmena cien vstupného vyhradená. Každý návštevník sauny je povinný oboznámiť sa a dodržiavať prevádzkový poriadok.