Sauna

Sauna

INFO POKLADŇA SAUNA : 053/41 66 354

Vzhľadom na skutočnosť, že sa začali práce vo výmenníkovej stanici v areáli letného kúpaliska sme nútení UZATVORIŤ KRYTÚ PLAVÁREŇ A SAUNY od 29.6.2021 až do odvolania. Viac informácii aj ohľadom otvorenia letného kúpaliska už čoskoro. Ďakujeme za pochopenie.

Ako súčasť komplexu krytej plavárne poskytuje služby záujemcom
o upevňovanie zdravia týmto tradičným a osvedčeným spôsobom.

Sauna 1 max. 10 osôb, Sauna 2 max. 8 osôb

Dôležité informácie: 

Po prekročení stanoveneného času sa účtuje poplatok 0,50€ za každých začatýh 15 minút. Pri využívaní zliav je potrebné preukázať sa platným preukazom. Zmena cien vstupného vyhradená. Každý návštevník sauny je povinný oboznámiť sa a dodržiavať prevádzkový poriadok.