Sauna

Sauna

INFO POKLADŇA SAUNA : 053/41 66 354

Od 26.5.2021 opätovne sprístupňujeme obe sauny. Samozrejme za dodržiavania aktuálne platných pravidiel podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 207.

Ako súčasť komplexu krytej plavárne poskytuje služby záujemcom
o upevňovanie zdravia týmto tradičným a osvedčeným spôsobom.

Sauna 1 max. 10 osôb, Sauna 2 max. 8 osôb

Dôležité informácie: 

Po prekročení stanoveneného času sa účtuje poplatok 0,50€ za každých začatýh 15 minút. Pri využívaní zliav je potrebné preukázať sa platným preukazom. Zmena cien vstupného vyhradená. Každý návštevník sauny je povinný oboznámiť sa a dodržiavať prevádzkový poriadok.