Športová Hala Spišská Nová Ves

Od 12.3.2020 budú všetky prevádzky v správe STEZ (zimný štadión, športová hala,
futbalový štadión, plaváreň, sauny, atletický štadión, tenisový areál, kolkáreň)
zatvorené z dôvodu preventívnych opatrení voči šíreniu nákazy COVID – 19.
Toto opatrenie platí až do odvolania.

Aktuálne opatrenia prijaté krízovým štábom mesta Sp.Nová Ves : www.spiskanovaves.eu

Základné informácie:

Športová hala poskytuje ideálne podmienky pre všetky druhy loptových hier, medzi ktoré patrí basketbal, futbal, volejbal, florbal, futsal a mnohé ďalšie.
V tejto športovej hale sa konali v minulosti významné európske športové podujatia v basketbale a volejbale. Súčasťou športovej haly je fitness centrum, areál plavárne, sauna, regeneračné centrum i kúpalisko.

Kontakty:

Vedúci haly: Tomáš Osvald
telefón: 053/ 41 66 335
mobil: 0918 323 848
e-mail: sportovahala@stez.sk
fax: 053/ 446 47 56
Dispečing:
Tel : 053/4166 338
Adresa: Za Hornádom 15
052 01 Spišská Nová Ves

Cenník prenájmu ŠH (ceny sú uvedené s DPH):

FIRMY A ORGANIZÁCIE
Športová príprava
Po-Pia od 06:00-14:00 hod.
15,00€/hodina
Športová príprava v ostatnom čase30,00€/hodina
Športové podujatia
Zápasy mládeže + ostatné prevádzkové náklady (časomiera a pod.)
120,00€/zápas
Športové podujatia
Zápasy seniorov, medzištátne, medzinárodné + ostatné prevádzkové náklady (časomiera a pod.)
180,00€/zápas
Prenájom na podujatie nie športového charakteru vrátane šatní a ostatných prevádzkových nákladov 840,00€/deň