Zmluvy od októbra 2016 do 2018

 

Zmluvy 2016

ČísloDátum zverejneniaDátum uzavretiaIdentifikácia účastníkov zmluvyIČOPopis predmetuHodnota €Vrátane DPH
164.20.09.201605.09.2016Hotelová akadémia, Radničné nám.1 SNVDohoda o zabezpečení praktického vyučovania žiakov v šk.r.2016/17
35/R/FS07.07.201630.06.2016AUTOŠKOLA –Eugen Celec, Wolkerová 14/21 SNV33850810Zmluva o nájme parkovacích plôch19,92 €ÁNO
163.07.09.201606.09.2016KRÍDLA s.r.o., Mierova 94 Humenné36466778Kúpna zmluva č.Z201623120_Z1628,75 €ÁNO
162.05.09.201601.09.2016Bečarik&partners, s.r.o.,Letná 37,SNV47253126Zmluva o reklame300 €/mesÁNO
37/R/HŠ05.09.201629.08.2016BK 04 AC LB Sp.N.Ves, Za Hornádom 15, SNV35562048Zmluva o ubytovaní a reklame
161.05.09.201626.08.2016Ing.Viera Rijaková-INTRIÉRY,Mdvedzie 163/45,Tvrdošín33793131Kúpna zmluva č.Z2016221834989,60 €ÁNO
36/R/FŠ, ŠH29.08.201622.08.2016Ing.Oskar Gonda, Hečková 5 SNV10760989Zmluva o nájme parkovacích plôch19,92 €ÁNO
160.07.08.201601.08.2016HFstav.s.r.o.,J.Wolkera 2198/14 SNV36687731Zmluva o reklame800 €/ mesÁNO
34/R/FS07.07.201630.06.2016Miroslav Pipas, Nálepkova83/28 Smižany33980802Zmluva o nájme parkovacích plôch19,92 €ÁNO
33/R/HŠ04.08.201629.07.2016Hokejový klub, T.Vansovej č.1, Sp.Nová Ves, 17151261Zmluva o ubytovaní a reklame360 €/mes.ÁNO
159.03.08.201601.08.2016TZB-komplet s.r.o., Markušovská cesta 36, Sp.Nová Ves36575852Zmluva o dielo8319,48 €NIE
158.03.08.201602.08.2016NAS s.r.o. 053 22 Danišovce 18047197811Zmluva o dielo č.5/2016/ZO180 €/mesÁNO
109/NP/ZŠ03.08.201601.08.2016COMUNIQUE s.r.o.,Kopčianska 10,
Bratislava
46122753Zmluva o nájme nebyt.priestorov6720 €ÁNO
157.28.07.201620.07.2016Refri Slovensko, s.r.o. , Mikoviniho 11, Trnava45659451Zmluva o dielo11206,10 €NIE
156.07.07.201626.05.2016MIGI, s.r.o., Matejovce n/Hornádom 9636187231Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.0102220165620,62 €ÁNO
155.07.07.201618.05.2016MIGI, s.r.o., Matejovce n/Hornádom 9636187231Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.010222016
108/NP/ZŠ07.07.201606.07.2016SPIŠ-VIEW-TRANING,s.r.o., Starosaská 15, Sp.Nová Ves31652387Zmluva o nájme nebyt.priestorov4481,18 €ÁNO
46/KP07.07.201630.06.2016Domov dôchodcov,Brezová 32, Sp.Nová Ves00691909Zmluva o užívaní plaveckého bazéna720 €ÁNO
32/R/Kolk.07.07.201630.06.2016Ladislav Ševc,Železničná 13, Veľká Lomnica5041583232-R-Kolk.200 €ÁNO
154.07.07.201629.06.2016PEDRO PLUS s.r.o.,Radlinského 17, Sp.Nová Ves47039817Kúpna zmluva č.Z201615986_Z1404 €ÁNO
107/NP/FŠ29.06.201623.06.2016Autoškola Jozef Jadroň, Jaovorová 8, Sp.Nová Ves, 3718074637180746Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov
106/NP/FŠ29.06.201623.06.2016Autoškola Jozef Jadroň, Jaovorová 8, Sp.Nová Ves37180746Dodatok č.1 k Zmluve o nájme parkovacích plôch
105/NP/ZŠ29.06.201622.06.2016DINO EXPO,Krejshof 2a,Feuchtwagen,NemeckoZmluva o nájme nebyt.priestorov1000 €ÁNO
103/NP/ZŠ29.06.201624.06.2016Štefan Horváth, Topoľová 1917/5,Sp.Nová Ves 33057991Zmluva o nájme nebyt.priestorov142,10 €ÁNO
104/NP/LK23.06.201605.06.2016MADAV, s.r.o., Exnárová 29, Prešov47539011Zmluva o nájme priestoru540€ÁNO
153. 23.06.201623.06.2016HATRIX s.r.o., Šafárikova 34, Prešov36483770Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb5€/hod.NIE
152. 23.06.201623.06.2016Joma Travel,s.r.o.,Záhradnícka 2473/1A, Vrútky46961747 Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore 480 €NIE
102/NP/LK14.06.201606.06.2016Vladimír Jasečko, Kolárska 2690/2, SNV45496234Zmluva o nájme nebyt.priestorov216 €ÁNO
151.14.06.201625.05.2016Vladimír Hovaňák, Za Hornádom 877/5, SNVDohoda o prevode telef.čísla
101/NP/LK13.06.201606.06.2016Multiservis, s.r.o., Zimná 187/52 SNV44775741Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebyt.priest.1260 €ÁNO
100/NP/LK13.06.201606.06.2016Martina Mokošová,Francisciho 6, Levoča34805958Zmluva o nájme nebyt. priestorov216 €ÁNO
99/NP/LK13.06.201606.06.2016Róbert Gavalier,Štúrovo nábr.2492/10 SNV33052484Zmluva o nájme nebyt. priestorov380 €ÁNO
98/NP/LK13.06.201606.06.2016Memed Muharem,Slnečné nábrežie 1 SNV47485400Zmluva o nájme nebyt. priestorov225 €ÁNO
97/NP/LK13.06.201606.06.2016RaBee,s.r.o.,Biele vody 347,Mlynky48001210Zmluva o nájme nebyt. priestorov380 €ÁNO
150.26.06.201619.06.2016Miroslav Uhrin,Za Hornádom 879/7 SNV48275964Zmluva o poskytovaní služieb800 €ÁNO
149.10.06.201610.06.2016SaH s.r.o., Brezová 2993/38 SNV50105825 Zmluva o spolupráci a reklame532 €ÁNO
148.17.03.201610.03.2016STUDENT AGENCY k.s.,nám.Svobody 17,Brno25317075 Zmluva o sprostredkovaní predaja služieb za províziu
96/NP/ZŠ16.05.201610.05.2016NL 212,s.r.o., Letná 1, Bratislava47557761Zmluva o nájme NP287 €NIE
147.09.05.201601.05.2016Key IT Solutions, s.r.o., Letná 32, SNV36484997 Zmluva o poskyt.verejných služieb
146. 03.05.201625.04.2016Krajská organizácia cest.ruchu Košický kraj, Nám.Maratónu mieru 1 Košice,42319269 Komisionárska zmluva
145.29.04.201620.04.2016Messer Tatragas,s.r.o.m, Cahlupkova 9, Bratislava 35514035Zmluva o nájme
144.29.04.201622.04.2016VšZP,a.s.,Panónska cesta 2, Bratislava 35937874Zmluva o spolupráci
143.18.04.201615.04.2016Magdaléna Kokoruďová-REPROS, Fintická 12521/07B, Prešov34906231Kúpna zmluva č.Z20168378_Z912,12 €ÁNO
142.18.04.201618.04.2016Tennis Arena s.r.o.,Rytířská 13, Praha29152542Zmluva o spolupráci a reklame1800 €ÁNO
141.08.03.201601.03.2016Tehelňa STOVA, s.r.o. Letecká 35, Sp.N.Ves31703747Dohoda o užívaní KP405 €ÁNO
135.21.3.201621.3.2016MIGI,s.r.o. Matejovce nad Hornádom 9636187231Zmluva o dielo č.0102201624175,84 €ÁNO
94/NP/ŠH08.03.201608.03.2016VIA studio, s.r.o.,Hviezdoslavova 14,
Spišská Nová Ves
47134453Zmluva o nájme nebytových priestorov151,70 €ÁNO
93/NP/ŠH22.01.201602.01.2016Športový klub basketbalu dievčat,
Jána Čajáka 10, Spišská Nová Ves
35529466Zmluva o nájme nebyt.priestorov
134.16.02.201616.02.2016Benestra, s.r.o., Einsteinová 24,
85101 Bratislava
46303502o poskytovaní verejných služieb (Zmluva o pripojení) 14,82 €ÁNO
133.12.02.201611.02.2016HygloLand s.r.o.,Obchodná 303,
92201 Veľké Orvište
34102787Kúpna zmluva č.Z20161117_Z399 €ÁNO
132.08.02.20161.2.2016SPIN Consulting, s.r.o., Rovinka 1330,
900 41 Rovinka
45448051Komisionálna zmluva
92/NP/KP2.2.20162.2.2016Potápačský klub PK DIVERS, Ing.Kožucha 8,SNV42409918Zmluva
nájme nebytových priestorov Krytej plavárne
91/NP/FŠ22.1.20162.1.2016Futbalový klub Spišská Nová Ves, Kožuchova 15, SNV35548967Zmluva
nájme nebytových priestorov Futbalového štadióna
90/NP/KP22.1.20162.1.2016Športový klub Iglovia,Za Hornádom 7,SNV42105846Zmluva
o nájme nebytových priestorov Krytej plavárne
89/NP/KP22.1.20162.1.2016Klub spišských strelcov,Radlinského 17,SNV
42096928Zmluva
o nájme nebytových priestorov
88/NP/KP22.1.20162.1.2016Klub plávania Spišská Nová Ves,
Za Hornádom 13, SNV
31304516Zmluva
nájme nebytových priestorov Krytej plavárne
87/NP/ZŠ22.1.20162.1.2016Krasokorčuliarsky klub Spišská Nová Ves,
Javorová 11, SNV
31956505Zmluva
o nájme nebytových priestorov Zimného štadióna
86/NP/ZŠ22.1.20162.1.2016Športový klub STEZ,Za Hornádom 15,SNV
35530715Zmluva
o nájme nebytových priestorov Zimného štadióna
85/NP/ZŠ22.1.20162.1.2016Hockej club Spišská Nová Ves,
T.Vansovej č.1, SNV
35547227Zmluva
o nájme nebytových priestorov Zimného štadióna
84/NP/ZŠ22.1.20162.1.2016Hokejový klub Spišská Nová Ves,
T.Vansovej č.1, SNV
17151261Zmluva
o nájme nebytových priestorov Zimného štadióna
83/NP/Kolk.22.1.20162.1.2016Telovýchovná jednota Tatran Spišská Nová Ves,
Sadová 8, SNV
00688428Zmluva
o nájme nebytových priestorov Kolkárne
82/NP/TA22.1.20162.1.2016Tenisový klub Spišská Nová Ves,
Jánskeho 1, SNV
31955517Zmluva
o nájme nebytových priestorov
81/NP/ŠH22.1.20162.1.2016Futbalový klub Spišská Nová Ves,
Kožuchova 15, SNV
35548967Zmluva
o nájme nebytových priestorov Športovej haly
80/NP/ŠH22.1.20162.1.2016Športový klub FbK Kométa Spišská Nová Ves,
Slnečné nábrežie 3447/1, SNV
42239818Zmluva
o nájme nebytových priestorov Športovej haly
79/NP/ŠH22.1.20162.1.2016Floorball club Young Arrows,
Slovenská 48/12, SNV
42242746Zmluva
o nájme nebytových priestorov Športovej haly
78/NP/ŠH22.1.20162.1.2016BK 04 AC LB Spišská Nová Ves,
Za Hornádom 15, SNV
35562048Zmluva
o nájme nebytových priestorov Športovej haly
77/NP/ŠH22.1.20162.1.2016Volejbalový klub Spišská Nová Ves,
Za Hornádom 15, SNV
31992927Zmluva
o nájme nebytových priestorov Športovej haly
131.22.1.201621.1.2016ALMERIS,s.r.o. Palkovičova 3,
Bratislava
35848235Kúpna zmluva č. Z2016166_Z10 798,92 €ÁNO
130.20.1.201612.8.2016Ing.I.Janíková, Palkovičova 15, Bratislava34559671Kúpna zmluva č.Z201628_Z2300.00 €ÁNO

Zmluvy 2015

ČísloDátum zverejneniaDátum uzavretiaIdentifikácia účastníkov zmluvyIČOPopis predmetuHodnota €Vrátane DPH
12922.12.20159.12.2015R.Bobko, Odorín č.161Kúpna zmluva120.00 €ÁNO
76/NP/FŠ22.12.201522.12.2015TUTTO s.r.o.,
Banícka 13, Sp.Nová Ves
46294431Zmluva o nájme nebytových priestorov282,84 €ÁNO
75/NP/HŠ08.12.20151.12.2015EDYM, s.r.o.,
Štefánikova 29, Poprad
46805729Dodatok č.1 k zmluve o nájme NP
128.08.12.20154.12.2015TRINEX, s.r.o.
Starosaská 11,
Sp.Nová Ves
31669123Mandátna zmluva980 €ÁNO
127.08.12.20151.12.2015PhDr.Ružena Kormošová, PhD.Komisionárska zmluva
126. 08.12.20151.12.2015VALA-SK,s.r.o.
Letná 69,Sp.Nová Ves
36791016Zmluva o nájme hnuteľného majetku80€/mesNIE
125.08.12.20154.12.2015Športový klub basketbalu dievčat, J.Čajáka 10,SNV35529466Kúpna zmluva na kúpu hnuteľnej veci6000 €ÁNO
124. 01.12.201526.11.2015 Bečarik&partners,s.r.o.,
Letná 37, SNV
47253126Zmluva o reklame210 €NIE
123.04.11.201528.10.2015Občianske združenie Potápačský klub MANTA Spišská Nová Ves, Čsl.armády 3185/38 SNV42098319123. - Zmluva o spolupráci
122. 04.11.201504.11.2015BIMPEX,s.r.o.,Budovateľská 63,Prešov36459259122. - Kúpna zmluva č.Z201532647_Z2400 €ÁNO
74/NP/KP02.11.201504.11.2015RaBee,s.r.o.,Biele vody 347, Mlynky 4800121074-NP-KP - Zmluva o nájme nebyt.priestorov120 €ÁNO
31/R/ZŠ22.10.201520.10.2015Hokejový klub Spišská Nová Ves, T.Vansovej č.1, SNV1715126131-R-ZŠ Zmluva o prenájme rekl.plochy700 €NIE
121.22.10.201520.10.2015Hokejový klub Spišská Nová Ves, T.Vansovej č.1, SNV17151261121. Kúpna zmluva 4200 €ÁNO
120.20.10.201516.10.2015Lynne SK, s.r.o.,
Kvetinová 14,
974 01 Banská Bystrica
36642681
36642681120 - Kúpna zmluva č. Z201528421_Z 383,51 €ÁNO
119.27.9.201502.09.2015Hotelová akadémia, Radničné námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves
17078504120. Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania pre žiakov v šk.r. 2015/16
45/KP02.10.2015 28.09.2015 Hotelová akadémia, Radn.mám. 1, SNV17078504 Zmluva o poskyt.bazéna na KP1,50/os.ÁNO
30/R/FŠ02.10.201530.09.2015BIOENERGY FOREST s.r.o., Hviezdoslavova 414/2, SNV46479724 Zmluva o nájme parkoviska 9,96ÁNO
73/NP/Hok.02.10.2015 23.09.2015EDYM,s.r.o. Štefánikova 877/29, 058 01 Poprad 4680572946805729Zmluva o nájme NP550 € ÁNO
72/NP/AŠ 30.09.201523.09.2015GREEDS,s.r.o.,Čingovská 432/10, Spišské Tomášovce47620510Zmluva o nájme NP57,87 €ÁNO
119.27.09.201525.09.2015 D.H.KOMPLET s.r.o. Liptovský Mikuláš44130287Kúpna zmluva č.Z2015250991670 €NIE
118.03.09.201527.07.2015Mesto Spišská Nová Ves 00329614Dohoda o poskyt.finanč.prostriedkov16261,20 €ÁNO
117.03.09.201527.07.2015Mesto Spišská Nová Ves 00329614Dohoda o poskyt.finanč.prostriedkov111588,00 €ÁNO
116.03.09.201527.07.2015Mesto Spišská Nová Ves 00329614Dohoda o poskyt.finanč.prostriedkov12996,72 €ÁNO
115.03.09.201527.07.2015Mesto Spišská Nová Ves 00329614Dohoda o poskyt.finanč.prostriedkov11100,00 €ÁNO
114.03.09.201527.07.2015Mesto Spišská Nová Ves 00329614Dohoda o poskyt.finanč.prostriedkov100,00 €ÁNO
113.03.09.201527.07.2015Mesto Spišská Nová Ves 00329614Dohoda o poskyt.finanč.prostriedkov2096,00 €ÁNO
112.03.09.201527.07.2015Mesto Spišská Nová Ves 00329614Dohoda o poskyt.finanč.prostriedkov32300,00 €ÁNO
111. 03.09.2015 27.07.2015 Mesto Spišská Nová Ves 00329614Dohoda o poskyt.finanč.prostriedkov10245,00 €ÁNO
110. 03.09.201527.07.2015 Mesto Spišská Nová Ves 00329614Dohoda o poskyt.finanč.prostriedkov5000,00 €ÁNO
109.03.09.201527.07.2015Mesto Spišská Nová Ves00329614Dohoda o poskyt.finanč.prostriedkov6212,08 €ÁNO
108.03.09.201527.07.2015 Mesto Spišská Nová Ves00329614Dohoda o poskyt.finanč.prostriedkov7220,40 €ÁNO
107.03.09.201527.07.2015Mesto Spišská Nová Ves 00329614Dohoda o poskyt.finanč.prostriedkov7220,40 €ÁNO
106.03.09.201527.07.2015Mesto Spišská Nová Ves00329614Dohoda o poskyt.finanč.prostriedkov18240,00 €ÁNO
105. 03.09.201527.08.2015Slovenská pošta, a.s., Paertizánska cesta 9, B.Bystrica 36631124 Zmluva o predaji poštových známok
104.27.08.201513.08.2015HF stav, s.r.o.,Wolkerova 2198/14, SNV36687731 Zmluva o reklame800 €/mes. ÁNO
103.27.08.201527.08.2015Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1,SNV,35568081 Zmluva o poskytovaní prakt.vyučovania žiakov
102.27.08.201527.08.2015Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1,SNV35568081Zmluva o poskytovaní prakt.vyučovania žiakov
101. 27.08.201501.08.2015EÚPS,s.r.o. ,Zimná 94, SNV36608378 Dodatok č.1 k zmluve o poskyt.služieb350 €/mes. ÁNO
71/NP/ZŠ17.08.201503.08.2015COMUNIQUE s.r.o., Kopčianska 10, Bratislava46122753 Zmluva o nájme nebyt.priestorov 80 €/hod.ÁNO
70/NP/ZŠ 31.07.2015 24.07.2015 Športový klub STEZ, Za Hornádom 15,SNV,35530715Zmluva o nájme nebyt.priestorov 12 996.72 € ÁNO
69/NP/ŠH 31.07.2015 24.07.2015 BK 04 AC LB Sp.N.Ves, Za Hornádom 15,SNV,35562048Zmluva o nájme nebyt.priestorov 32 300 € ÁNO
68/NP/ŠH 31.07.2015 24.07.2015 Volejbalový klub Sp.N.Ves, Za Hornádom 15,SNV,31992927Zmluva o nájme nebyt.priestorov 17 100 € ÁNO
67/NP/ Kolk. 31.07.2015 24.07.2015 Telovýchovná jednota Tatran Sp.N.Ves,Sadová 8,SNV, 00688428 Zmluva o nájme nebyt.priestorov 2 096 € ÁNO
66/NP/FK31.07.2015 24.07.2015 Futbalový klub Sp.N.Ves, Kožuchova 10, SNV, 35548967Zmluva o nájme nebyt.priestorov 16 261,20 € ÁNO
65/NP/ ZS 31.07.2015 24.07.2015 Hockej club Sp.N.Ves, Sp.N.Ves, T.Vansovej č.1,SNV,35547227Zmluva o nájme nebyt.priestorov7220,40 €ÁNO

Zmluvy 2015 č.2

ČísloDátum
zverejnenia
Dátum
uzavretia
Identifikácia účastníkov zmluvyIČOPopis predmetu zmluvy -Zmluva PDFHodnota €Vrátane DPH
99.27.07.201527.07.2015MAGART s.r.o., Štúrovo nábrežie 13 SNV 46460675Zmluva o umiestnení nápoj.automatu240 €NIE
98.22.07.201516.07.2015Scandi s.r.o. Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen36642983Kúpna zmluva č.Z201516013_Z401,88 €ÁNO
97.22.07.201514.07.2015M. Kokoruďová-REPROS,Fintická 12521/107B,08006 Prešov34906231Kúpna zmluva č.Z201515498_Z1486,79 € ÁNO
44/KP22.07.201515.07.2015 Domov Dôchodcov,Brezová 32, SNV00691909Zmluva o užívaní plavec.bazéna270 €ÁNO
56/NP/ZŠ15.07.201513.07.2015SPIŠ-View-Trading,s.r.o., Starosaská 15, SNV31652387Zmluva o nájme nebyt.priestorov4 481,18 €ÁNO
96.15.07.201515.07.2015Ladislav Vikartovský, Trieda 1.mája 7, SNV Kúpna zmluva270 €ÁNO
95.15.07.201506.07.2015Mgr.Rastislav Javorský, Rázusova 42, SNV43738222Komisionárska zmluva
94.15.07.201501.07.2015Hokejový klub Spišská Nová Ves, T.Vansovej 1, SNV17151261Kúpno-predajná zmluva1 980 €ÁNO
93.15.07.201515.07.2015JOHNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky P.O.BOX 3,Gajary36238546Zmluva č.JS/2015/M/01592/VF81,60 €ÁNO
91.30.06.201523.06.2015Úrad práce, soc. vecí a rod., Odborárov 53, SNV30794536Dohoda č. 2015/225434
57/NP/LK19.06.201512.06.2015 Martina Mokošová, Francisciho 6,Levoča 34805958Zmluva o nájme nebyt.priestorov 6 €/deňÁNO
54/NP/LK15.06.201515.06.2015 Memed Muharem, Slnečné nábrežie 3447/1 Sp.Nová Ves47485400Zmluva o nájme nebytových priestorov
29/R/LK 08.06.201505.06.2015MADAV s.r.o., Exnárová 29, Prešov47539011Zmluva o nájme priestoru
53/NP/LK03.06.201503.06.2015Ján Rychtarčík, Wolkerova 34/10 Sp.Nová Ves40354989Zmluva o nájme NP
52/NP/LK03.06.2015 03.06.2015Michal Samončík, Rázusova 50 Sp.Nová Ves 4232024Zmluva o nájme NP
28/R/FŠ03.06.2015 29.5.2015Jozef Jadroň, Javorová 2018/14 Sp.Nová Ves37180745Zmluva o nájme verejn.priestranstva9,96 €ÁNO
86.31.06.2015 27.05.2015KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2 Kežmarok31735657Dodatok č.1 k zmluve o umiestnení nápoj.automatu450 € NIE
85. 01.06.201529.05.2015 Drogéria u Kovára s.r.o.Kuklovská 2,Bratislava45641242Kúpna zmluva č.Z20159215_Z506,40 € ÁNO
84. 27.05.2015 21.05.2015 Robert Gavalier, Štúrovo nábrežie 10, Sp.Nová Ves33052484Zmluva o nájme NP10 €/DeňÁNO
83.15.05.201513.05.2015Drogéria u Kovára s.r.o.Kuklovská 2,Bratislava 45641242Kúpna zmluva č.Z20157119_Z1452 €ÁNO
82.27.04.201501.04.2015Emilián Cvengroš,Brezová 23, Sp.Nová Ves351029714Komisionálna zmluva
81.27.04.201521.04.2015RNDr.Július Géczy, Slovenská 36,Sp.Nová Ves41690621Komisionálna zmluva
80.27.04.201501.04.2015Múzeum Spiša,Letná 50, Sp.Nová Ves31297927Komisionárska zmluva
79.07.04.2015 07.04.2015 Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen 36642983Kúpna zmluva - Z20153281_Z418,80 €ÁNO
78. 01.04.2015 01.04.2015 VIA studio s.r.o., Hviedzoslavová 14, SNV47134453Mandátna zmluva 345 €ÁNO
77.01.04.201519.03.2015TJ Tatran, Sadová 8, SNV000688428KÚPNA ZMLUVA12000 € ÁNO
76.01.04.201506.03.2015 Športový klub STEZ, Za Hornádom 15,SNV35530715 Zmluva o prenájme vozidla
75.01.04.201501.04.2015Bečarik&partners, s.r.o.,Letná 37, SNV47253126 Dodatok č.1 k Zmluve
90.31.03.201516.03.2015Úrad práce, soc. vecí a rod., Odborárov 53, SNV30794536Dohoda č. 2015/94977
89.31.03.201527.03.2015Úrad práce, soc. vecí a rod., Odborárov 53, SNV30794536 Dohoda č. 30/2015/§54-VZ
88.31.03.201527.03.2015Úrad práce, soc. vecí a rod., Odborárov 53, SNV30794536 Dohoda č. 19/2015/§54-VZ
74. 25.03.201524.03.2015 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s.,Mamateyova 17 Bratislava35937874Zmluva o spolupráci
43/KP23.03.201516.03.2015Domov dôchodcov, Brezová 32, Sp.Nová Ves 00691909Zmluva o užívaní plaveckého bazéna
42/KP23.03.201511.03.2015Tehelňa STOVA,s.r.o.,Letecká 35 Sp.Nová Ves31703747Dohoda o užívanie KP v Sp.Nová Ves
41/KP23.03.201524.02.2015Medical Insturments,s.r.o., Nám.sv.Egídia 95, Poprad31338569Zmluva o poskytn.zľavy na vstupnom na KPaLK
87.20.03.201519.03.2015MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice36679135 Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
73.19.03.201518.03.2015Farby Kušnír, s.r.o. Kavečianska cesta 1B, Košice47564831 Kúpna zmluva3582 €ÁNO
72. 09.03.2015 23.02.2015 Ministerstvo vnútra SR 00151866Zmluva o poskyt.služby tehnickej ochrany objeku
56/NP/TA. 09.03.201505.03.2015Tenisový klub Spišská Nová Ves31955517Zmluva o nájme NP
71.06.03.201505.03.2015CORA GASTRO s.r.o.,Traktorová 1 Poprad44857187 Kúpna zmluva č.Z20151071_Z2573,40 €ÁNO
70.17.2.201512.2.2015Adolf Cetera,Rajecká 7, 052 01 Spišská Nová Ves10760695Komisionárska zmluva
69.17.2.201511.2.2015Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen36642983 Kúpna zmluva č. Z2015400_Z211 €ÁNO
68.3.2.20152.2.2015Ing.Peter Gerši GCTECH,Jilemnického 6, 911 01 Trenčín36880574Kúpna zmluva č. Z2015252_Z214,90€ÁNO
67.3.2.201530.1.2015BIMPEX, s.r.o. Budovateľská 63 080 01 Prešov36459259Kúpna zmluva č. Z2015251_Z799,980€ÁNO
66.22.1.2015 22.1.2015Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany 11906022Kúpna zmluva č. Z201565_Z1685 €ÁNO
65.21.1.2015 21.1.2015LEON global s.r.o.,Svätoplukova 15, 90201 Pezinok36284238Kúpna zmluva č.Z201575­_Z898,80 €ÁNO
55/NP/FŠ12.1.201530.12.2014EINTERIESRS s.r.o., Nová 35 Harichovce4408095655-NP-F-Zmluva o nájme NP40 €ÁNO
40/KP30.12.20142.1.2015Základná škola Komenského 2, 052 05 Spišská Nová Ves3554608540-KP Zmluva o užívaní plaveckého bazéna833,69 €
64.30.12.201430.12.2014VIA studio s.r.o.,Hviezdoslavova 14, SNV Dodatok č.3 k Mandátnej zmluve
63.12.1.20158.1.2015Oblastná organizácia cest.ruchu Slovenský raj,Stratená č.46, 04971 Stratená42319331Zmluva o komisionálnom predaji
40.27.03.2014 27.03.2014 VšZP a.s.Mamateyová 17,Bratislava 35937874 Zmluva o spolupráci a propagácii
33/KP25.03.201425.03.2014Tehelňa STOVA s.r.o., Letecká 35 SNV 31703747 Dohoda o užívaní KP360 €ÁNO
46/NP/Pr. 28.02.201428.02.2014Matúš Spusta CRAFT – studio Topoľová 2057/2 SNV 47684399 Zmluva o nájme NP121 €/mes. ÁNO

Zmluvy 2014

ČísloDátum
zverejnenia
Dátum
uzavretia
Identifikácia účastníkov zmluvyIČOPopis predmetu zmluvy -Zmluva PDFHodnota €Vrátane DPH
40/KP30.12.20142.1.2015Základná škola Komenského 2, 052 05 Spišská Nová Ves3554608540-KP Zmluva o užívaní plaveckého bazéna833,69 €
64.30.12.201430.12.2014VIA studio s.r.o.,Hviezdoslavova 14, SNV Dodatok č.3 k Mandátnej zmluve
63.12.1.20158.1.2015Oblastná organizácia cest.ruchu Slovenský raj,Stratená č.46, 04971 Stratená42319331Zmluva o komisionálnom predaji
62.1.12.20141.12.2014KIZZE D&S s.r.o. Kukučinová 28 Sereď46079777Kúpna zmluva 39,482 € ÁNO
61.1.12.2014 1.12.2014 ASC s.r.o.,Ľ.Stárka 18,Trenčín,31432981Kúpna zmluva72 €ÁNO
60.18.11.20148.11.2014Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj, Stratená č.46, Stratená42319331Zmluva o spolupráci pri používaní zľavovej karty
27/R/HŠ12.11.2014 2.9.2014Finelight, s.r.o. Masarykova 22,Prešov36506672Dodatok č.2 K zmluve o ubytovaní
24/V/TH12.11.201414.10.2014Vavrinec Sedlák, Baštová 4, Levoča45645701Zmluva o výpožičke
53//NP/KP12.11.201431.10.2014Vladimír Ivan, Jilemnického 1/3, SNV47924705Zmluva o nájme NP54,50 €/mes.ÁNO
37/ZŠ12.11.201412.11.2014Embraco Slovakia s.r.o.Odorínska cesta 2,SNV35734132Dodatok č.2 k zmluve o využívaní ľad.plochy zš
55.12.11.20146.11.2014 Úrad práce,soc.vecí a rod.,Odborárov 53,SNV35557010Dodatok č.2014/362981
56.12.11.2014 5.11.2014FAMA art.,o.z. Hutnícka 3,SNV42331170 Komisionálna zmluva
37/KP29.10.201419.9.2014ZŠ Komenského 2 Sp.Nová Ves35546085Dohoda o návšteve plavárne1,60/žiakÁNO
38/KP29.10.201423.9.2014ZŠ Povýšenia sv.Kríža, Smreková 38 Smižany17151961Dohoda o návšteve plavárne1,20/žiakÁNO
54.27.10.201427.10.2014GTS Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava46303502Zmluva o poskytnuti verejných služieb22,08 € /mes. ÁNO
26/R/HŠ15.10.201415.10.2014BK 04 AC LB Spišská Nová Ves ,SNV35562048Zmluva o ubytovaní
52/NP/KP9.10.201424.9.2014Vl. Ivan, Jilemnického 3 ,SNV4232024Zmluva o budúcej zmluve o nájme NP27,25 €ÁNO
53.9.10.201425.9.2014Spišské osvet.stredisko, Zimná 47,SNV 31297668Komisionárska zmluva
52.6.10.20142.9.2014SOŠ ekonomická Stojan, SNVDohoda na zabezp.odbornej praxe žiakov
23/V/KP11.9.201411.9.2014Športový klub Iglovia, Za Hornádom 7, SNV42105846Zmluva o výpožičke
50.10.9.20142.9.2014Hotelová akadémia, Radn.mám.1, SNVDohoda o zabezpečení prakt.vyučovania žiakov v šk.r.2014/2015
51.10.9.20148.9.2014Bigimi, s.r.o., Nábr.Hornádu 11/5, SNV44467613Kúpna zmluva
49. 8.9.2014 8.9.2014 Kávomaty s.r.o. Nižná brána 2, Kežmarok 31735657 Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu360 €/rokNIE
48.31.7.201430.06.2014Miroslav Olexi, Tatranská 86 Smižany43574637Zmluva o údržbe a servise zariadení hotela Preveza8 €/hodÁNO
36/ŠH . 5.9.20145.9.2014Štýl – Marieta s.r.o.,Gorkého 5, SNV44770669 Zmluva o nájme športovej haly 85 €/hodÁNO
51/NP/ZŠ 7.8.2014 5.8.2014 Michal Findura, Banícka 3 SNV47069422Zmluva o nájme NP24,50 ÁNO
47. 30.7.2014 30.6.2014Union poisťovň,a.s.,Bajkalská 29/A Bratislava 31322051Mandátna zmluva
51/NP/ŠH 28.7.2014 22.7.2014 Stanislav Zekucia,Pribinova 51,Smižany 43231993 Zmluva o nájme NP 326,03 €ÁNO
54/NP/LK15.7.201414.7.2014Michal Samončík, Rázusova 50, Sp.Nová Ves4232024Zmluva o nájme NP10 €/deňÁNO
50/NP/LK 8.7.2014 4.6.2014 Marián Komár, Letná 82 SNV 47062681 Zmluva o nájme NP 10 €/deň ÁNO
25/R/R8.7.20146.6.2014Poľnohospodárske družstvo „Čingov“ Smižan00204251 Zmluva o nájme 481,60 € NIE
47. 30.06.201426.05.2014ESMONT,s.r.o., Zimná 94, SNV 36198676 Dohod o pravidelnej servis.údržbe
49/NP/ZŠ 27.06.201425.06.2014SPIŠ-VIEW-TRADING,s.r.o.,Starosaská 15 SNV31652387 Zmluva o nájme NP 4481,18 € ÁNO
46. 27.06.2014 25.06.2014 ADRENALIN SPIŠ s.r.o.,Čsl.Armády 21,SNV46670564 Zmluva o spolupráci
45. 18.06.2014 18.06.2014 ELLA animation, s.r.o., Černyševského 17, Bratislava46906908 45.Zmluva o poskytovaní služieb
24/R/LK17.06.201427.05.2014Dominika Mihalíková - ICEʹNʹGO, Fibichova 5 KošiceZmluva o nájme priestoru 10€/deň ÁNO
43. 17.06.201410.06.2014 Galéria umelcov Spiša,Zimná 46 SNV, Komisionárska zmluva
44. 17.06.201411.06.2014 Krajská organizácia CR Košický kraj,Námetie Maratónu mieru 1, Košice Zmluva o komis.predaji
35/KP 12.06.201405.06.2014Domov dôchodcov,Brezová 32,SNV 00691909 Zmluva o užívaní plavec.bazén675 €ÁNO
22/V/ŠH 30.05.201427.05.2014 Ing.Štefan Ondáš,Brezová 38/1, SNV 40850030 22-V-SH Zmluva o výpožičke ŠH
47/NP/LK 30.05.201427.05.2014 Róbert Gavalier, Št.nábrežie 2492/10, SNV 33052484 Zmluva o nájme NP LK 10€/deň ÁNO
48/NP/Hok.30.05.201430.05.2014 KAURI,s.r.o.Fabiniho 23, SNV45323704 Zmluva o nájme NP Hokejka450€ÁNO
34/FŠ21.05.2014 21.05.2014 CIRKUS ŠIMEK,V Pátem 286, Praha 87624109 Zmluva o nájme škvarového ihriska300 € ÁNO
42. 21.05.2014 21.05.2014 Vox Aurumque, Halenárska 12,Trnava 42162700 Komisionárska zmluva
41. 28.03.2014 28.03.2014 Hudobná únia B.Bystrica,Tajovského 40,B.Bystrica 35987472 Zmluva o komisionálnom predaji
40.27.03.2014 27.03.2014 VšZP a.s.Mamateyová 17,Bratislava 35937874 Zmluva o spolupráci a propagácii
33/KP25.03.201425.03.2014Tehelňa STOVA s.r.o., Letecká 35 SNV 31703747 Dohoda o užívaní KP360 €ÁNO
46/NP/Pr. 28.02.201428.02.2014Matúš Spusta CRAFT – studio Topoľová 2057/2 SNV 47684399 Zmluva o nájme NP121 €/mes. ÁNO