Zmena rozpisu vyhradená!

ZÁKAZ VSTUPOVAŤ NA HLAVNÚ PRÍRODNÚ TRÁVNATÚ  PLOCHU MIMO DRUŽSTIEV  UVEDENÝCH ROZPISE!!!

AŠ 5.8.-12.8.2019