Zmena rozpisu vyhradená!

ZÁKAZ VSTUPOVAŤ NA HLAVNÚ PRÍRODNÚ TRÁVNATÚ  PLOCHU MIMO DRUŽSTIEV  UVEDENÝCH ROZPISE!!!

AŠ 14.10.-20.102019