Fínska sauna

Dôležité informácie: 

Po prekročení stanoveneného času sa účtuje poplatok 0,50€ za každých začatýh 15 minút. Pri využívaní zliav je potrebné preukázať sa platným preukazom. Zmena cien vstupného vyhradená. Každý návštevník sauny je povinný oboznámiť sa a dodržiavať prevádzkový poriadok.

INFO POKLADŇA SAUNA : 053/41 66 354

Ako súčasť komplexu krytej plavárne poskytuje služby záujemcom
o upevňovanie zdravia týmto tradičným a osvedčeným spôsobom.