Kolkáreň

Základné informácie:

Kolkáreň v Spišskej Novej Vsi poskytuje ideálne podmienky pre kolkársky šport. V priestoroch kolkárne sú pre širokú verejnosť pripravené štyri dráhy. Prevádzka kolkárne pre verejnosť je len na základe objednávky.

Kontakty:

Správca: Dana Klubertová
Mobil: 0907 428 935

Vedúci: Tomáš Osvald
Telefón: 053/ 41 66 335
Mobil: 0918 323 848
E-mail: sportovahala@stez.sk
Adresa: Tepličská cesta 2065, 052 01 Spišská Nová Ves