Od 12.3.2020 budú všetky prevádzky v správe STEZ (zimný štadión, športová hala,
futbalový štadión, plaváreň, sauny, atletický štadión, tenisový areál, kolkáreň)
zatvorené z dôvodu preventívnych opatrení voči šíreniu nákazy COVID – 19.
Toto opatrenie platí až do odvolania.

Aktuálne opatrenia prijaté krízovým štábom mesta Sp.Nová Ves : www.spiskanovaves.eu

Základné informácie:kolkaren

Kolkáreň v Spišskej Novej Vsi poskytuje ideálne podmienky pre kolkársky šport.
V priestoroch kolkárne sú pre širokú verejnosť pripravené štyri dráhy. Prevádzka
kolkárne pre verejnosť je len na základe objednávky.

 

Cenník (s DPH):

Celá kolkáreň 18,00 € /hod. / 4 dráhy

Kontakty:

Správca: Dana Klubertová
Mobil: 0907 428 935

Vedúci : Tomáš Osvald
telefón: 053/ 41 66 335
mobil: 0918 323 848
e-mail: sportovahala@stez.sk,

 

Mestská kolkáreň na Tepličskej ulici , bola dňa 8.3.2014 odovzdaná do správy mestskej príspevkovej
organizácie STEZ Spišská Nová Ves po rekonštrukcii štyroch dráh .