V rámci 4. fázy oživovania ekonomiky sprístupňujeme ďalšie športoviská,
vnútorné, ale len pre potreby športových klubov.
Od 20.5.2020 bude pre kluby k dispozícii na trénovanie športová hala a kolkáreň.

Základné informácie:kolkaren

Kolkáreň v Spišskej Novej Vsi poskytuje ideálne podmienky pre kolkársky šport.
V priestoroch kolkárne sú pre širokú verejnosť pripravené štyri dráhy. Prevádzka
kolkárne pre verejnosť je len na základe objednávky.

 

Cenník (s DPH):

Celá kolkáreň 18,00 € /hod. / 4 dráhy

Kontakty:

Správca: Dana Klubertová
Mobil: 0907 428 935

Vedúci : Tomáš Osvald
telefón: 053/ 41 66 335
mobil: 0918 323 848
e-mail: sportovahala@stez.sk,

 

Mestská kolkáreň na Tepličskej ulici , bola dňa 8.3.2014 odovzdaná do správy mestskej príspevkovej
organizácie STEZ Spišská Nová Ves po rekonštrukcii štyroch dráh .