Športuj a benefituj

Vážení zástupcovia športových klubov, milí rodičia športujúcich deti,

Radi by sme Vám predstavili projekt  ŠPORTUJ BENEFITUJ.

Spolupráca medzi predsedom Športovej komisie pánom Oliverom Búzom a riaditeľom STEZ pánom Ing. Vladimírom Hovaňákom priniesla koncom roka 2019 svoje ovocie.
S požehnaním pána primátora Pavla Bečarika sa nám podarilo uviesť do života projekt “Športuj, benefituj”.

Hlavným zámerom tohto projektu je:
1. podpora športujúcej mládeže (6 – 18 rokov) v organizovaných kluboch (zľavnené vstupné, zľavy u partnerov) – formou karty športových výhod
2. snaha o vytvorenie Spišskej športovej rodiny (propagácia športu, spoločné športové akcie, podporné aktivity pre športové kluby mesta)

Podpora športujúcej mládeže spočíva v skutočnosti, že prostredníctvom karty “Športuj, benefituj” bude mať jej držiteľ zvýhodnený vstup na športoviská STEZ (sauna, plaváreň, kúpalisko, korčuľovanie). Zabezpečí sa tým pádom regenerácia daného športovca, ktorý to môže samostatne využiť kedykoľvek počas platnosti karty. Nie je nutné skupinové organizovanie regenerácie ako to bolo doposiaľ.

Zároveň každý držiteľ karty bude mať zvýhodnené vstupné na majstrovské zápasy športových klubov (HK SNV, FK SNV, BK 04 AC LB). Radi by sme podporili touto formou záujem detí o fandenie aj ostatným klubom v Spišskej Novej Vsi.

Každý klub, ktorý podá žiadosť o vydanie kariet sa zároveň písomne zaviaže, že v prípade organizovania športového podujatia poskytne zvýhodnený vstup držiteľom kariet.

Ďalšou z výhod tejto karty budú zľavy z tovarov a služieb u zazmluvnených partnerov.

Snaha o vytvorenie Spišskej športovej rodiny je zámer, ktorý by sme chceli aj pomocou tohto projektu budovať. Spočíva v organizovaní spoločných športových akcií, v propagácii zápasov, v pomoci pri náborových akciách.

Sme si vedomí, že hlavným nedostatkom športu v meste sú financie. My chceme pomôcť iným ako finančným spôsobom. Spoločnými akciami, propagáciou, zľavami zo vstupné a z tovarov a služieb u partnerov. Týmito prostriedkami chceme vytvoriť prajnejšie prostredie medzi klubmi a prilákať viac detí do klubov, ku športu.

Partneri projektu:

 

ultimuv-logo-colorfullUltimuv – ponúka 25% zľavy zo svojich služieb. Spoločnosť poskytuje služby v oblasti fyzioterapie, tréningov a diagnostiky nielen pre vrcholových športovcov ale aj pre širokú verejnosť. Tím  odborníkov Ultimuv nájdete hneď vedľa ČSOB banky na Letnej 48.

ultimuv-logo-colorfullSchwabik Cyklo – zo svojich cien tovarov dáva 10 % zľavu. Vysoko odborná predajňa bicyklov, kde si môžete kúpiť detské, mestské, cestné, horské, trekingové a elektro bicykle. Nachádza sa na Zimnej 36 v Spišskej Novej Vsi.

retterSport Retter – Predajňa športového oblečenia ponúka držiteľom karty 15 % zľavu z tovarov. Obchod nájdete na Štefánikom nám. 19 v Spišskej Novej Vsi.

zumi fyzioZumi Fyziostudio – fyzioterapeutické služby Zuzky Milčákovej môžete využiť na adrese Ing. Kožucha 16 ( 1. poschodie) v Spišskej Novej Vsi. Ponúka 20 % zľavu zo svojich služieb.

elcJazyková škola ELC SNV – Jazyková škola Addyho Akrana sa pre záujemcov o kurzy Anglického jazyka rozhodla ponúknuť 20 % zľavy. Škola sa nachádza na Letnej 53.

Hokej – sport, servis – hokejová predajňa je situovaná priamo na Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Vchod je od cyklistického chodníka. Na všetok tovar ponúka zľavu 10 %.

VÝHODY DRŽITEĽOV KARTY:

50 % zľava

 • z detského vstupného do sauny
 • z detského vstupného na krytú plaváreň
 • z detského vstupného na letné kúpalisko
 • zo vstupného na verejné korčuľovanie
 • zo vstupného na basketbalové zápasy BK 04 AC LB Spišská Nová Ves,
 • zo vstupného na hokejové zápasy HK Spišská Nová Ves,
 • zo vstupného na futbalové zápasy FK Spišská Nová Ves,
 • zo vstupného na všetky športové podujatia, ktorých organizátorom bude športový klub zapojený do projektu „Športuj, benefituj“

Cenník karty platný pre rok 2020

Vydanie karty „Športuj, benefituj“2,5€
Opätovné vydanie v prípade2,5€
Predĺženie platnosti na rok 20211,5€

 DRŽITELIA KARTY : 

 • Držiteľom karty môže byť dieťa od 6 do 18 rokov
 • dieťa musí byť aktívnym členom organizovaného športového klubu so sídlom v Spišskej Novej Vsi,
 • klub musí byť zaevidovaný v Registri právnických osôb v športe a členstvo dieťaťa musí byť potvrdené evidenciou v Registri fyzických osôb v športe.
  VYDANIE KARTY:
 • O vydanie kariet resp. o predĺženie platnosti kariet pre všetkých záujemcov, členov, žiada športový klub priamo na sekretariáte mestskej príspevkovej organizácie STEZ – Správa telovýchovných zariadení, so sídlom v športovej hale,
 • žiadosť o vydanie nových kariet na nasledujúci rok spolu s menoslovom detí (uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia), ich fotkami (1 ks rozmer 3,5×4,5), poplatkom za vydanie (viď Cenník) je nutné doniesť vždy ku 18.11.,
 • žiadať o vydanie resp. predĺženie platnosti karty nie je možné jednotlivo, vždy hromadne a len zástupca športového klubu.


PLATNOSŤ KARTY:

 • Platnosť karty je jeden kalendárny rok ( od 1.1. do 31.12.)
 • platnosť sa potvrdzuje pečiatkou s uvedením daného roka na zadnej strane karty,
 • predĺženie platnosti kariet sa realizuje za odplatu (viď Cenník) na sekretariáte STEZ, v športovej hale, vždy v mesiacoch december a január,


STRATA KARTY:

Odcudzenie aleo stratu karty je nutné nahlásiť na sekretariáte STEZ, a zároveň požiadať o vydanie novej karty (viď cenník).

ŠPORTOVÉ KLUBY A POČET DETÍ , KTORÉ SÚ ZAPOJENÉ V PROJEKTE

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves25 detí
FK Spišská Nová Ves 12 detí
Florbalový klub Young Arrows42 detí
FbK Kométa12 detí
HK Spišská Nová Ves43 detí
Karate klub Iglow 25 detí
Džudo klub44 detí
Mestský šachový klub6 detí
Klub spišských strelcov ŠSK Spišan7 detí
ŠK STEZ13 detí
Tenisový klub Spišská Nová Ves10 detí
Cykloklub Schwabik4 detí

Kontakt :
e-mail: stez@stez.sk
FB: Športuj, benefituj