Atletický štadión

Základné informácie:

Areál atletického štadiónu ponúka okrem škvarového povrchu so šiestimi dráhami aj guliarsky, skokanský, žrdkársky, výškarsky a diskársky sektor

Kontakt:

Vedúci: Mgr.Július Straka
Mobil: 0905 611 322
E-mail: futbalstadion@stez.sk
Adresa: Sadová ulica 8, 052 01 Spišská Nová Ves