Zimný štadión

Rozpis:

Hlavná plocha

26. január – 1. február 2015

2. február – 8. február 2015

Zmena programu vyhradená!

Vedľajšia plocha

26. január – 1. február 2015

2. február – 8. február 2015

Plánované spustenie prevádzky malej plochy

ŠTVRTOK 29.1.2015

Vstupné:

ŠKOLY 0,50€
VEKO hlavná plocha 1,50 €
VEKO malá plocha 1,00 €