Zimný štadión


Rozpis:

Hlavná plocha

Vedľajšia plocha

Vstupné:

ŠKOLY – bezplatne
VEKO hlavná plocha 1,50 €
VEKO malá plocha 1,00 €