Zimný štadión

Rozpis:

Hlavná plocha

15. decembra – 21. decembra 2014

22. decembra – 28. decembra 2014

Zmena programu vyhradená!

Vedľajšia plocha

15. decembra – 21. decembra 2014

22. decembra – 28. decembra 2014


Vstupné:

ŠKOLY 0,50€
VEKO hlavná plocha 1,50 €
VEKO malá plocha 1,00 €