Tenisové kurty

Základné informácie:

Tenisový areál:

  • 10 antukových kurtov
  • tenisovej pretlakovej haly s 3 kurtmi (mesiacoch september – marec)
  • šatne
  • bufet

Otváracie hodiny:

Pondelok – Nedeľa 09.00 – 20.00 hod.

Číšlo na objednávky a správcu

0903 403 459

Kontakt:

Vedúci tenisových kurtov: Tomáš Osvald
Telefón: 053/ 41 66 335
E-mail: sportovahala@stez.sk
Adresa: Jána Janského 3320/8, 052 01 Spišská Nová Ves

V prípade prenájmu tenisových kurtov, alebo organizovania športovo-kultúrnych podujatí, si Správa telovýchovných zariadení vyhradzuje právo neumožniť verejnosti vstup na tenisové kurty, upraviť ceny vstupného a zľavnených vstupeniek, alebo neakceptovať vstup na zľavnené vstupenky.