Atletický štadión zrekonštruovaný a oficiálne otvorený

Atletický štadión zrekonštruovaný a oficiálne otvorený

Mesto Spišská Nová Ves začalo v roku 2020 s kompletnou rekonštrukciou atletického štadióna. V prvej fáze bola zbúraná pôvodná prevádzková budova ( december 2020). Následne v roku 2021 sa pristúpilo ku 2. fáze, a tou bola samotná rekonštrukcia atletického oválu a sektorov technických disciplín.
Celková investícia bola vo výške 1 341 213€. Z toho 250 tis. € bola dotácia zo Slovenského atletického zväzu a zbytok hradilo mesto z vlastných prostriedkov.
3. fáza rekonštrukcie atletického štadióna bola zahájená 19.9.2022 kedy došlo k prebratiu staveniska dodávateľom stavby „Tréningové atletické centrum – prevádzková budova“. V rámci toho sa vybuduje budova, ktorá bude slúžiť ako zázemie pre športovcov. Predpokladaný termín ukončenia júl 2023.

Dňa 26.9.2022 sa konalo oficiálne otvorenie atletického štadióna. Za účasti vedenia Slovenského atletického zväzu a lokálnych osobností atletiky sa nám podarilo aj v nepriaznivom počasí úspešne otvoriť nový atletický stánok na Spiši. Celá akcia vyvrcholila oficiálnym prijatím pánom primátorom na Radnici.

Zdieľať