Rekonštrukcia prekážok v našom skejtparku

Rekonštrukcia prekážok v našom skejtparku

Správa telovýchovných zariadení sa začiatkom roka zapojila do Výzvy DS/2021, ktorú vyhlásil Košický samosprávny kraj. Našim cieľom bolo získať finančné prostriedky rekonštrukciu prekážok v našom skejtparku.
Spomedzi mnohých žiadosti o dotáciu sme boli vybraní ako úspešní uchádzači a bola nám pridelená dotácia vo výške 4100,-€. Výška spolufinancovania z našej strany je v objeme 565,-€.
Náš projekt sa nazýva „Revitalizácia a sfunkčnenie skateparku“. V rámci neho bude realizovaná oprava existujúcich prekážok spolu s vybudovaním nových.
Na tejto akcii výrazne spolupracujeme s dobrovoľníkmi z radov skejtbordistov – občianske združenie Skate Ves. Tí realizujú aj všetky práce spojené s opravou a budovaním prekážok. Za to im patrí veľká vďaka.
Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať externé finančné prostriedky na túto akciu. Veríme, že sa nám podarí aspoň trochu zlepšiť a skultivovať prostredie v skejtparku.

Zdieľať