Rekonštrukcia KRYTEJ PLAVÁRNE ukončená – OTVÁRAME

Rekonštrukcia KRYTEJ PLAVÁRNE ukončená – OTVÁRAME

Dobrá správa pre všetkých plavcov v Spišskej Novej Vsi. Po dlhých deviatich mesiacoch zatvorenia, dôjde v piatok 8.4.2022 o 16.00 hodine ku sprístupneniu bazénov na krytej plavárni. K dispozícii budú oba bazény – 25 m plavecký bazén, a taktiež detský bazén. Spolu s bazénmi budú návštevníkom sprístupnené obe parné sauny – mužská a ženská. Celý rok 2021 sa niesol v znamení rekonštrukcie technologických zariadení v areáli športového komplexu, ktorý tvorí krytá plaváreň, letné kúpalisko a športová hala. Projekt s názvom „Rekonštrukcia výmenníkovej stanice a bazénovej technológie pre areál krytej plavárne a letného kúpaliska“ pozostával z troch časti:

  • rekonštrukcia technológie úpravy bazénovej vody v strojovni letného kúpaliska
  • rekonštrukcia výmenníkovej stanice – zabezpečujúcej teplo a teplú vodu pre športový komplex
  • rekonštrukcia vzduchotechniky na krytej plavárni

Výsledkom celej rekonštrukcie je moderná technológia, automatický systém riadenia a efektívnejšia prevádzka.
Návštevník krytej plavárne pocíti efekt tejto rekonštrukcie v podobe teplejšej vody v bazénoch a vyššej pocitovej teploty v okolí bazénov.

Celá rekonštrukcia si vyžiadala investíciu vo výške 1 771 021,77 €. Mesto získalo na túto rekonštrukciu dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 900 000€, zbytok vo výške 871 021,77 € hradilo mesto z vlastných zdrojov.

Pozrite si fotky z rekonštrukcie.

Pôvodná technológia:

Nová technológia:

Zdieľať