Zimný štadión

Tréningová ľadová plocha v prevádzke

Po vyše roku od začiatku výstavby (december 2020) spúšťame od soboty 12.2.2022 do prevádzky Tréningovú ľadovú plochu. Celá výstavba prebiehala v čase prísnych protiepidemických opatrení, a zároveň v období extrémne rastúcich cien stavebných materiálov. Preto sa tešíme, že Mesto Spišská Nová Ves dotiahlo tento projekt do úspešného konca. Stavba pozostávala z: výstavby haly, ktorá prekryla pôvodnú vonkajšiu ľadovú plochu vybudovania zázemia v podobe dvoch šatní,...

Pozývame na verejné korčulovanie

POZÝVAME NA VEREJNÉ KORČUĽOVANIE.   V sobotu 12.2. a v nedeľu 13.2. Vás všetkých pozývame na verejné korčuľovanie, ktoré sa uskutoční v čase od 17.00 - 19.00 na novej TRÉNINGOVEJ HALE. Organizačné pokyny: Verejné korčuľovanie bude organizované v režime OP. Maximálny počet účastníkov 100 osôb. Prosíme o rešpektovanie pokynov službukonajúcich osôb v prípade, že dôjde k naplneniu maximálneho počtu a následnému regulovaniu vstupu. Hlavný vstup...

Prekrytie malej ľadovej plochy

Naši malí hokejisti, šortrekári, krasokorčuliari sa môžu tešiť na viac hodín zábavy na tréningu svojho obľúbeného športu. Verejnosť zase na obľúbené verejné korčuľovanie a amatérsky hokej. Škôlky a školy na viac hodín kurzov korčuľovania. Začiatkom decembra sa totiž začalo s výstavbou malej tréningovej haly pri zimnom štadióne. Rozmer malej ľadovej plochy plochy bude zachovaný. Pribudne však zázemie v podobe...