Modernizácia chladenia na Zimnom štadióne

Modernizácia chladenia na Zimnom štadióne

Po skončení prác na modernizácii strojovne zimného štadióna sa začalo so skúšobnou prevádzkou chladenia ľadovej plochy.
V najbližšom čase naši hokejisti, shortrekari, krasokorčuliari aj amatérski hokejisti vykorčuľujú na ľad. Tešíme sa na sezónu 2020/2021

Zdieľať