Tréningová ľadová plocha v prevádzke

Tréningová ľadová plocha v prevádzke

Po vyše roku od začiatku výstavby (december 2020) spúšťame od soboty 12.2.2022 do prevádzky Tréningovú ľadovú plochu.
Celá výstavba prebiehala v čase prísnych protiepidemických opatrení, a zároveň v období extrémne rastúcich cien stavebných materiálov. Preto sa tešíme, že Mesto Spišská Nová Ves dotiahlo tento projekt do úspešného konca.
Stavba pozostávala z:
 1. výstavby haly, ktorá prekryla pôvodnú vonkajšiu ľadovú plochu
 2. vybudovania zázemia v podobe dvoch šatní, recepcie, sociálnych zariadení pre verejnosť
 3. rekonštrukcie pôvodnej ľadovej plochy, na ktorej sa vybudovala nová trubkovnica chladenia spolu s novou betónovou vrstvou
 4. kúpy nových mantinelov
 5. vybudovania novej garáže pre rolbu
Do tejto stavby Mesto Spišská Nová Ves investovalo 838 901 €. Nakoľko Mesto získalo na túto akciu externé zdroje – 600 tis. € z Úradu vlády SR a 100 tis. zo Slovenského olympijského a športového výboru, z vlastných prostriedkov hradilo zvyšných 138 901 €.
Hlavným zámerom výstavby novej haly bolo rozšírenie možností na trénovanie pre športové kluby, na výcvik detí z materských a základných škôl, a taktiež pre verejné korčuľovanie.
Organizačné pokyny:
 • vstup detí na tréningy v tréningovej hale
  • šatne budú k dispozícii ako doposiaľ vo veľkom zimnom štadióne
  • prechod do tréningovej haly bude cez služobný tunel (dvere vedľa rolbovne pri hlavnej hracej ploche).
 • vstup rodičov počas tréningov detí v tréningovej hale
  • bude umožnený taktiež cez služobný tunel od hlavnej hracej plochy.
 • vstup hokejových partičiek v čase prenájmu v tréningovej hale
  • bude umožnený cez hlavný vstup do tréningovej haly, od cyklochodníka.
 • vstup verejnosti počas verejného korčuľovania v tréningovej hale
  • bude umožnený cez hlavný vstup do tréningovej haly, od cyklochodníka.

Zdieľať