Author - STEZ

Tréningová ľadová plocha v prevádzke

Po vyše roku od začiatku výstavby (december 2020) spúšťame od soboty 12.2.2022 do prevádzky Tréningovú ľadovú plochu. Celá výstavba prebiehala v čase prísnych protiepidemických opatrení, a zároveň v období extrémne rastúcich cien stavebných materiálov. Preto sa tešíme, že Mesto Spišská Nová Ves dotiahlo tento projekt do úspešného konca. Stavba pozostávala z: výstavby haly, ktorá prekryla pôvodnú vonkajšiu ľadovú plochu vybudovania zázemia v podobe dvoch šatní,...

Pozývame na verejné korčulovanie

POZÝVAME NA VEREJNÉ KORČUĽOVANIE.   V sobotu 12.2. a v nedeľu 13.2. Vás všetkých pozývame na verejné korčuľovanie, ktoré sa uskutoční v čase od 17.00 - 19.00 na novej TRÉNINGOVEJ HALE. Organizačné pokyny: Verejné korčuľovanie bude organizované v režime OP. Maximálny počet účastníkov 100 osôb. Prosíme o rešpektovanie pokynov službukonajúcich osôb v prípade, že dôjde k naplneniu maximálneho počtu a následnému regulovaniu vstupu. Hlavný vstup...

Rekonštrukcia prekážok v našom skejtparku

Správa telovýchovných zariadení sa začiatkom roka zapojila do Výzvy DS/2021, ktorú vyhlásil Košický samosprávny kraj. Našim cieľom bolo získať finančné prostriedky rekonštrukciu prekážok v našom skejtparku. Spomedzi mnohých žiadosti o dotáciu sme boli vybraní ako úspešní uchádzači a bola nám pridelená dotácia vo výške 4100,-€. Výška spolufinancovania z našej strany je v objeme 565,-€. Náš projekt sa nazýva "Revitalizácia a sfunkčnenie...

Letné kúpalisko opatrenia od 16.8.2021

Vzhľadom na skutočnosť, že ako okres sa od pondelka 16.8.2021 posúva Spišská Nová Ves do zóny Ostražitosti, sme nútení aktuálnou Vyhláškou č. 241 Úradu verejného zdravotníctva opätovne pristúpiť ku kapacitným obmedzeniam na našom kúpalisku Od pondelka 16.8.2021 budú nasledovné podmienky pre vstup na letné kúpalisko: Vstup bude umožnení  iba pre OTP, tzn. ľudom, ktorí sú buď plne zaočkovaní, alebo otestovaní (RT-PCRnie starší ako...

Rekonštrukcia futbalový štadión

Na futbalovom štadióne sa dokončili rekonštrukčné práce. Pribudla nová tribúna B, zrekonštruovali sa kompletné vnútorne priestory starej tribúny A, vymenili sa všetky inžinierske siete v celom areáli futbalového štadióna a v neposlednom rade popri rekonštrukcii futbalového štadióna sa nám podarilo vybudovať automatický zavlažovací systém. https://www.stez.sk/wp-content/uploads/2021/06/fultbalovy.mp4

Prekrytie malej ľadovej plochy

Naši malí hokejisti, šortrekári, krasokorčuliari sa môžu tešiť na viac hodín zábavy na tréningu svojho obľúbeného športu. Verejnosť zase na obľúbené verejné korčuľovanie a amatérsky hokej. Škôlky a školy na viac hodín kurzov korčuľovania. Začiatkom decembra sa totiž začalo s výstavbou malej tréningovej haly pri zimnom štadióne. Rozmer malej ľadovej plochy plochy bude zachovaný. Pribudne však zázemie v podobe...